0

К омпостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на община Ямбол заработи от  19 януари, тя е разположена върху площ от 8 дка в местността Гол баир край село Хаджидимитрово.

Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на община Ямбол заработи от  19 януари, тя е разположена върху площ от 8 дка в местността Гол баир край село Хаджидимитрово.

Съоръжението е с  капацитет от близо 2 400 т /годишно. Там ще се преработват отпадъци ,събирани разделно по улиците и парковете на града и околните селища.

Строителните дейности започнаха на 16 декември 2020 година, инвестирани са

3 702 737, 60 лева като от оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ са били осигурени  чрез Европейския фонд за регионално развитие 2 166 963, 78 лева От републиканския бюджет са използвани  382 405,37 лева безвъзмездна помощ, а от общинската хазна - 1 153 368, 45 лева. Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Закупени са  сметоизвозващ камион с капацитет 7 кубични метра и 108 броя контейнери за разделно събиране, които да поставени  в различни райони на Ямбол, в близост до паркове и градини, обслужващи зелени площи, зони за транспортно озеленяване и санитарно-защитно озеленяване и др.