0

Н езависимо от свързаните с пандемията ограничения, през миналата година, за организиране на присъствени събития, близо 3 900 души намериха своето ново работно място на 60 трудови борси през изминалата 2021 г., съобщиха от Агенцията по заетостта.

Независимо от свързаните с пандемията ограничения, през миналата година, за организиране на присъствени събития, близо 3 900 души намериха своето ново работно място на 60 трудови борси през изминалата 2021 г., съобщиха от Агенцията по заетостта.

В директните срещи, организирани от бюрата по труда в страната, участие взеха близо 500 работодатели. Те представиха 4 792 свободни работни места, а да се запознаят на място с условията и изискванията за обявените позиции се включиха общо 4 230 търсещи работа. 

Девет специализирани трудови борси в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството събраха 96 работодатели, които обявиха близо 1 900 свободни работни места за камериерки, сервитьори, готвачи, пикола, екскурзоводи, хигиенисти и др. Да се информират подробно за предлаганите позиции дойдоха 1122 търсещи работа в тази сфера, а обявените работни места продължиха да бъдат предлагани от бюрата по труда и след края на борсите, в резултат от което на тях бяха наети общо 1843души, допълниха от АЗ.

13 специализирани младежки трудови борси привлякоха интереса на близо 800 търсещи работа млади хора, а 738 намериха подходящото си работно място. В срещите се включиха 134 работодатели, които обявиха 885 свободни работни места за готвачи, продавач-консултанти, шофьори, технически сътрудници, машинни оператори, инженери и други.

43-ма продължително безработни лица проявиха интерес към специализираната трудова борса, насочена към тяхната целева група. По време на мероприятието 10 работодатели обявиха 18 свободни места за лаборанти, работници в сферата на зърнопреработване и фуражи, работници за обработка на дърво, бармани, касиери и др., като всички те бяха заети след директната среща.

Останалите 37 от проведените през годината събития бяха общи трудови борси, в които взеха участие 256 работодатели и близо 2 300 търсещи работа. Обявени бяха около 2 000 свободни места за кредитни консултанти, счетоводители, технически сътрудници, шофьори, електротехници, машинни оператори, инженери и много други, на които бяха наети 1246 лица, допълниха от Агенцията.