0

П о-големите ученици помагат в обучението на по-малките по време на часовете в смесените паралелки в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в село Арда. 

Възпитаници

Тази година в училището има записани 13 деца. От тях две са в първи клас, във втори е едно със специални образователни потребности и то ще се обучава присъствено по индивидуален учебен план, трети клас е нулев, в четвърти малчуганите са три, пети е едно хлапе, в шести и в седми са по три. Те са разпределени в три паралелки „Имам една самостоятелна паралелка в седми клас. Другите две са слети - едната е с децата от 1-ви и 4-и клас, а другата с тези от 5-и и 6-и клас, и една самостоятелна в седми клас. Учителят съчетава така нещата, че работата да е разделена на две групи. Често, когато едните имат упражнения, другите работят самостоятелно. Често големите се използват в помощ на по-малките, когато те са начинаещи“, сподели пред „Телеграф“ директорът Федя Романов. 

За първи път се налага да слива паралелки през 2001-ва и първоначално е притеснен как в една класна стая ще се обучават деца на различни възрасти. 

Резултати

Впоследствие се оказва, че резултатите на учениците в слетите паралелки са по-добри и по-високи в сравнение с тези, които са в самостоятелна, въпреки че за тях се отделя повече време. „Темпото на работа в една слята паралелка е по-високо и децата получават повече информация и са принудени да работят повече самостоятелно. Освен това интересът им е по-голям, когато са в  слята паралелка, защото, макар и учителят да постави задача на една от групите да работи самостоятелно, те слушат какво говори на другата“, обяснява си причината за по-високите резултати директорът. По този начин по-малките научават уроците на по-големите, а батковците и каките си преговарят онова, което са учили в предишния клас. За да преподават и на двата випуска едновременно, учителите съчетават темите, които са приблизителни. За добрите резултати влияе и фактът, че учениците от слетите паралелки имат и допълнителни консултации след часовете. Директорът преподава по история и география. По думите му децата проявяват по-голям интерес към тях, защото са  широко приложими. „По-лесно е и съответно резултатите са по-добри в сравнение с български и математика“, каза Романов. Той може да се похвали, че за последните 20 години имат само две деца, които не са завършили средното си образование от над 2000 възпитаници за този период. За успеха на различните випуски е важно и отношението на родителите. 

Преподават широки специалисти

Екипът на ОУ„Св. св. Кирил и Методий“ е от 13 педагози, които заемат 6,5 щата. Има начален учител, по английски, за децата със специални образователни потребности. Повечето от тях са с дълъг стаж, но има и двама новоназначени. Налага се педагозите да водят много предмети, за да изкарат норматива си. „Старали сме се през годините да покриваме всички предмети и да се водят от учители специалисти. Учителите, които постъпват на работа, придобиват допълнителна квалификация. Широки специалисти им казват. Вече в университетите обаче ги обучават само по един предмет“, обясни директорът. 

Училището запазва живота в района

През последните години броят на децата в района намалява сериозно, но училището запазва живота в село Арда. „Училищата на село запазват живота на селото. Това е най-голямата им стойност. Ако се затвори училището, дори и този процент млади хора ще напускат селото“, подчертава Романов. Той обясни, че и в други училища в Родопите възпитаниците намаляват. „Над 20 училища са с между 10 и 30 деца. Причините са общоизвестни - не са само социални и икономически, а до голяма степен културни. В нашето село и в съседните навремето имаше две основни и три начални училища, в които се обучаваха 800 деца. Сега от 8 населени места събираме 13. Това е най-тъжното в цялата наша история“, обяснява Романов. За да не се затварят още училища, той призовава младите да имат деца.