0

„6 от 49“: Числа – 4, 7, 13, 16, 20, 43. Печалби: 6 – няма, 5 – 11 по 2519,30 лв., 4 – 688 по 44,50 лв., 3 – 11 850 по 4,20 лв. ДЖАКПОТ: 2 612 956,77 лв.

„6 от 42“: Числа – 1, 4, 11, 22, 25, 40. Печалби: 6 – няма, 5 – 6 по 2563,20 лв., 4 – 344 по 44,70 лв., 3 – 5286 по 4,20 лв. ДЖАКПОТ: 607 012,30 лв.

„5 от 35“: I теглене: 14, 22, 26, 29, 35. Печалби: 5 – 3 по 8678,40 лв., 4 – 270 по 125,80 лв., 3 – 7648 по 7,00 лв. II теглене: 8, 19, 20, 22, 34. Печалби: 5 – 1 по 26 035,20 лв., 4 – 202 по 168,10 лв., 3 – 6542 по 8,10 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 2, 4, 8; Цифри – 4, 6, 0. Печалби: 3 – няма, 2 – 264 по 149,30 лв. ДЖАКПОТ: 39 411,75 лв.

„Зодиак“: Числа – 10, 15, 21, 38, 44; зодия 4 – Рак. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – 1 по 5000,00 лв., 4 – 3 по 500,00 лв., 3+1 – 16 по 100,00 лв., 3 – 179 по 10,00 лв., 2+1 – 275 по 5,00 лв., 1+1 – 1538 по 1,50 лв., 2 – 3095 по 0,80 лв., 1 – 2648 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 74, месец 8, дата 3, ден 7. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група – 6 по 74,80 лв., IV група – 7 по 40,10 лв., V група – 8 по 35,00 лв., VI група – 9 по 24,90 лв., VII група – 20 по 14,00 лв., VIII група – 49 по 4,60 лв., IX група – 46 по 7,30 лв., X група – 76 по 5,20 лв., XI група – 284 по 1,60 лв., XII група – 268 по 2,10 лв., XIII група – 518 по 2,30 лв., XIV група – 1578 по 1,20 лв., XV група – 2520 по 1,30 лв. ДЖАКПОТ: 44 729,50 лв.