0

„6 от 49“: Числа – 1, 7, 23, 44, 45, 47. Печалби: 6 – няма, 5 – 5 по 5485,80 лв., 4 – 367 по 82,60 лв., 3 – 7690 по 6,40 лв. ДЖАКПОТ: 2 105 384,64 лв.

„6 от 42“: Числа – 1, 20, 25, 27, 35, 41. Печалби: 6 – няма, 5 – 1 по 15 841,90 лв., 4 – 233 по 68,00 лв., 3 – 4276 по 5,30 лв. ДЖАКПОТ: 657 446,65 лв.

„5 от 35“: I теглене: 8, 12, 29, 32, 33. Печалби: 5 – 1 по 26 056,40 лв., 4 – 158 по 215,10 лв., 3 – 6742 по 7,90 лв. II теглене: 3, 18, 27, 28, 30. Печалби: 5 – няма, 4 – 299 по 157,20 лв., 3 – 8713 по 7,60 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 5, 8, 9; цифри – 6, 5, 4. Печалби: 3 – 5 по 7969,20 лв., 2 – 1409 по 28,30 лв.

„Зодиак“: Числа – 8, 10, 15, 16, 18; зодия 9 – Козирог. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 6 по 500,00 лв., 3+1 – 35 по 100,00 лв., 3 – 266 по 10,00 лв., 2+1 – 464 по 5,00 лв., 1+1 – 1815 по 1,50 лв., 2 – 4374 по 0,80 лв., 1 – 2501 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 13, месец 5, дата 7, ден 7. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група – няма, IV група – няма, V група – 7 по 36,40 лв., VI група – 4 по 50,90 лв., VII група – 11 по 23,20 лв., VIII група – 21 по 9,70 лв., IX група – 48 по 6,40 лв., X група – 86 по 4,20 лв., XI група – 156 по 2,60 лв., XII група – 208 по 2,50 лв., XIII група – 525 по 2,00 лв., XIV група – 1618 по 1,10 лв., XV група – 2235 по 1,30 лв.