Е вропейският парламент избра 14 заместник-председатели за останалите две години и половина от настоящия законодателен мандат, съобщават от пресслужбата на ЕП.

Европейският парламент избра 14 заместник-председатели за останалите две години и половина от настоящия законодателен мандат, съобщават от пресслужбата на ЕП.

Девет заместник-председатели бяха избрани на първи тур, трима - на втори, и двама на трети тур.

Кандидатите трябваше да спечелят абсолютно мнозинство от подадените валидни вотове, за да бъдат избрани.

Кандидатите за заместник-председатели се издигат на същия принцип като председателя, т.е. от политическа група или от група членове на ЕП, достигаща ниския праг (1/20 от членовете на ЕП).

Четиринадесетте заместник-председатели се избират с едно гласуване, с абсолютно мнозинство от подадените гласове. Ако броят на успешните кандидати е по-малък от 14, за останалите места се провежда второ гласуване при същите условия. Ако е необходимо трето гласуване за завършване на процедурата, е достатъчно обикновено мнозинство.

Четиринадесетте заместник-председатели и петимата квестори, заедно с председателя съставляват Бюрото на Парламента, което определя правилата за гладкото функциониране на ЕП. То изготвя и предварителния проектобюджет на Парламента и взема решения по административни, кадрови и организационни въпроси