0

К анадският фермер Бен Лоуит е сред първите стопани, които започнаха селекционна дейност на крави, които произвеждат по-малко метан.

Метанът е парников газ, който се изпуска от говедата при оригване. Кравите са основни източници на парникови газове в земеделието и по този начин те допринасят за глобалното затопляне. Със селекционна дейност и подходяща храна фермата на Лоуит е готова да свие влиянието на животните върху околната среда.

Дейност

„В нашата ферма започнахме селекционна дейност на животни, които произвеждат по-малко метан. Животните в земеделието със сигурност имат въглероден отпечатък, както и индустрията. Решихме, че ако направим някои малки промени в нашата ферма, през следващата 20-30 години ще намалим своя отпечатък с 30%. Това е много лесна стъпка, която можем да предприемем, за да изиграем своята роля. Това теле е родено от крава, която е генетично селектирана да произвежда по-малко метан. Става въпрос за намаление на емисиите с 1,25-1,5 процента, не е много, но след няколко поколения ще имате вече животни, които произвеждат по-малко метан“, посочва Лоуит пред Би Би Си.

В орбита

Междувременно стана ясно, че нов сателит ще следи глобалните емисии на метан, но той ще следи газовите и петролни находища на планетата.

Екипът зад най-модерния в света сателит за мониторинг на метана MethaneSat често използват метафони, свързани с почистването. „Той е с размерите на пералня“, така ученият в областта на опазването на околната среда Стивън Уофси описа обекта на пресконференция преди неговото изстрелване в земната орбита. „Като метла“, бяха неговите думи за капацитета му да сканира повърхността на земята.

Метафорите са подходящи. Метанът е много замърсяващ парников газ, на който се падат 30% от глобалното затопляне на планетата. Той се разгражда в атмосферата за едва 12 години, което е много по-бързо спрямо вековете, необходими на въглеродния двуокис. Но също така метанът е около 80 пъти по-мощен за период от 20 години.

Около 60% от глобалните емисии на метан са в резултат от човешката дейност. Затова намаляването им играе значителна роля за достигането на целите, свързани с противодействие на промените в климата.