0

П адналите валежи през първата половина на ноември надвишиха на много места в страната 30-40 л на кв. м, а в част от западните райони бяха измерени количества над 50 л на кв. м (Ново село, Драгоман, Сандански).

Това прогнозират агрометеоролозите от секция „Агрометеорология“ при НИМХ.

След тези валежи в по-голямата част от полските райони, с изключение на места в Южна България (Чирпан), бе преодолян дефицитът на влага в горните почвени слоеве и засетите зимни житни култури встъпиха във фаза поникване и начално листообразуване.

Динамика

През периода до 23 ноември агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. През първите дни от периода се прогнозират повсеместни, значителни валежи и рязко повишение нивото на почвените влагозапаси в 50 см слой. До края на второто десетдневие на ноември агрометеорологичните условия ще се определят от поднормени температури и средноденонощни стойности близки до биологичния минимум, необходим за вегетация на засетите есенни посеви.

Нагоре

След прогнозираното краткотрайно застудяване с превалявания от сняг във високите полета през втората половина от периода се очаква съществено повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси при зимните житни култури. В края на периода при пшеницата ще се наблюдават различни фази - от поникване, 1-2 и трети лист при най-рано засетите, през октомври, посеви на места в Дунавската равнина (агростанциите Новачене, Търговище, Силистра).

През периода очакваните валежи ще поддържат повишено съдържанието на влага в горния слой и на много места условията ще ограничават провеждането на сезонните почвообработки и изоставащата, след агротехническите срокове, есенна сеитба.