0

Б ългарската агенция по безопасност на храните (БАБХ) потвърди, че в животновъден обект в село Радиново, област Пловдив е регистрирано огнище на  Африканска чума по свинете (АЧС), съобщиха от санитарното ведомство. 

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) потвърди, че в животновъден обект в село Радиново, област Пловдив е регистрирано огнище на  Африканска чума по свинете (АЧС), съобщиха от санитарното ведомство. 

Огнището е второ в индустриален обект през 2021 година и пето при домашни свине. От началото на тази година са установени и две огнища в стада от породата Източнобалканска свиня. При констатиране на огнището в стопанството се отглеждат около 180 свине. БАБХ предприе мерки за ликвидиране на огнището, съгласно правилата на европейското и националното законодателство, и Плана за спешни действия при контрол на АЧС.

Предстои хуманното умъртвяване на животните и обезвреждане на труповете.

Създадени са зони на рестрикция. Сред тях са трикилометрова предпазна, която обхваща землищата в община Марица на селата Радиново, Костиево, Бенковски, Войсил и Царацово, и 10-км надзорна, в която попадат селата Строево и Труд от община Марица, град Пловдив, община Пловдив, селата Златитрап, Оризари и Кадиево в община Родопи, а в община Стамболийски – град Стамболийски и село Йоаким Груево. В животновъдните обекти за отглеждане на свине, попадащи в 3- и 10-километровите зони ще бъдат извършени клинични прегледи и лабораторен надзор.

От БАБХ припомнят, че е от съществено значение стопаните да спазват правилата за превенция на заболяването. Всички случаи на болни и умрели свине трябва да бъдат докладвани незабавно. Предстои провеждането на епизоотично проучване от експерти от Агенцията по храните, съвместно с Центъра за оценка на риска по хранителната верига, за откриване на потенциалния източник на инфекция и начина на заразяване на животните във фермата.