Н ад половината от застрахователните дружества у нас предлагат възможност за сключване на полица онлайн.

Над половината от застрахователните дружества у нас предлагат възможност за сключване на полица онлайн.

Това показа проверка на „Монитор“ сред 14 фирми от сектора.

В своите сайтове застрахователите ясно посочват какви са условията, редът и начините за сключване на електронна полица. При някои от тях това става изцяло през портала, на принципа на самообслужването, докато при други следва да се изпратят имейли и след което

да се осъществи връзка с консултант

или служител в съответната компания. Самите документи пък пристигат чрез куриерска фирма, като при повечето застрахователи разходите за доставка се поемат от компанията. Най-често през интернет се сключват застраховките за пътувания – например „Помощ при пътуване“, „Пътуване в чужбина“, или пък медицинска полица. Шофьорите могат да сключат и „Гражданска отговорност“ през компютъра си, като за целта те могат да сметнат колко ще им струва гражданската. Това става чрез онлайн калкулатори. Иначе могат и директно да поискат оферта за „Гражданска отговорност“ след попълване на данни, като например какъв е им стажът като шофьори, година на производство на автомобила, история на ПТП и пр.

Всъщност една позитивна „последица“ от пандемията е, че тя спомогна за по-бързата дигитализация на финансовия сектор, в т. ч. на застрахователния. „Застрахователите се справиха много добре с предизвикателствата, които донесе пандемията. Браншът беше един от малкото, който продължи да работи дори по време на затварянето от пролетта, което наложи една много

бърза трансформация на процесите

на обслужване на клиенти“, заяви председателят на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) Константин Велев, цитиран от investor.bg По думите му секторът е приключил 2020 г. на нива, близки до тези от предпандемичната 2019 г. Според него доброто представяне на компаниите е помогнало през 2021 г. да се достигне един забележителен ръст в общото застраховане и животозастраховането. Той акцентира на факта, че този напредък е постигнат при почти никаква информация за вируса по време на първата вълна на пандемията. „Застраховането е консервативен сектор и ние нямаше как да движим тези процеси по дигитализация, без да отчитаме нагласите на нашите клиенти. Истината е, че повечето българи, като изключим по-младите, предпочитат класическия подход към сключването на застраховка - да дойдат в офиса, да поговорят със служителя и тогава да вземат своето решение”, каза Велев.