0

В се още няма достатъчно научни данни за корелация между нивата на SARS-CoV2 и IgG и силата на протективния им имунитет, както и за тяхната динамика във времето. Това зсе казва в становище на Експертния съвет по „Клинична лаборатория“ за валидирани методи за количествено определяне, референти стойности, интерференции и значение на антитела срещу SARS-CoV2 . 

Все още няма достатъчно научни данни за корелация между нивата на SARS-CoV2 и IgG и силата на протективния им имунитет, както и за тяхната динамика във времето. Това зсе казва в становище на Експертния съвет по „Клинична лаборатория“ за валидирани методи за количествено определяне, референти стойности, интерференции и значение на антитела срещу SARS-CoV2 . 

В заключенията на експертите се посочва още, че се счита, че изследването на антитела срещу SARS-CoV2 от клас IgG може да потвърди „преболедуване“.
Освен това, използваните аналитични методи трябва да отговарят на минималните критерии на СЗО за 95-97% чувствителност и 98-99% специфичност.

ВИЖТЕ ЦЯЛОТО СТАНОВИЩЕ