0

В секи апартамент в жилищна сграда трябва да има поне една тераса. Това предвиждат промени в Наредбата за достъпна среда, които са в сила от 23 май. Така за да бъде одобрен даден проект на сградата, трябва да отговаря на тези изисквания за достъпност.

Според тях бъдещите жилища трябва да могат лесно да се адаптират и приспособяват към специфичните нужди на хора със затруднения при придвижването, за възрастни или за малки деца.  

Балконите трябва да са с минимална ширина 150 см и минимална дължина 150 см, колкото бяха и според предишните условия, но тогава нямаше задължение всеки апартамент да има тераса.

С новите промени се дава възможност и за по-малка тераса, но в този случай трябва да се осигури ширина 150 см във вътрешното пространство на помещението, за да може в него да се движи инвалидна количка, пише в наредбата.  

Въвежда се изискване в жилищата да няма прагове или неравности, по-големи от 2 см, включително и на монтираните дограми.

Достъп

Достъпът във всяка нова жилищна сграда трябва да се осигурява чрез стълби и асансьор, а ако сградата е до пет етажа, е възможно вместо асансьор да бъде инсталирана вертикална подемна платформа, каквито има по обществените сгради за достъп на хора в инвалидни колички. 

Парапетите на стълбищата в новите многофамилни блокове трябва да са само с вертикални елементи, разстоянието между които не може да бъде повече от 9 см, за да не могат деца да се проврат и паднат отвисоко. 

Хоризонталните  прегради са опасни, защото също могат да станат причина за нараняване.

Проект 

В бъдеще проектантите ще представят за одобрение конкретните си решения за достъпна среда на всяка фаза.

Например ако първоначално са планирали да сложат метален парапет, но впоследствие са предвидили да бъде изграден бетонен, тъй като към него може да се прикачи подемна платформа за инвалидни колички, ще трябва да го представят отново за одобрение. 

Досега такова изискване нямаше и проектантът можеше да не представя подробности от засягащо достъпността на отделните части от  сградата.