Н ационалният археологически музей към БАН набира дарения за реставрацията на части от тракийско въоръжение,открито при разкопки край Старосел. След реставрацията те ще бъдат изложени пред публика.

Сред артефактите е и позлатен нагръдник - единствен по рода си, съставен от кожена подложка и зашити върху нея бронзови люспи с позлата. Той се е слагал върху основната ризница и е пазел преди всичко врата и горната част на гърдите на воина. Останалите оръжия също са открити в двата гробни комплекса - Пейчова и Шивачева могила.

„Телеграф“ се свърза с главен асистент д-р Петя Пенкова от лабораторията на музея. Тя обясни, че проектът се осъществява в партньорство с банкова институция, която организира дарителската кампания. „Що се отнася до нашия проект, той включва 4 предмета - още една броня, колчан със стрели и щит. Тези предмети са открити от покойния професор Георги Китов при последните му разкопки. И вече десетилетие и половина са в това състояние, в което са открити“, обясни д-р Пенкова.

Реставрацията на нагръдника струва много пари и изисква голяма предварителна работа. Процесът по реставрация и консервация е изключително сложен заради комбинацията от 3 различни по вид материала - кожа, бронз и злато. „В НАИМ имаме само рентгено-флуорисцентен апарат, който не позволява да се направи пълен анализ на състоянието на предметите“, обясни д-р Пенкова.

Така че навярно ще трябва да търсим сътрудничеството на много от институтите на БАН. Защото са нужни много изследвания, въз основа на които да се състави и подробен план за извършване на отделните етапи на реставрацията, каза още д-р Пенкова.