0

„6 от 49“: Числа – 5, 9, 21, 22, 30, 48. Печалби: 6 – няма, 5 – 14 по 2520,00 лв., 4 – 628 по 62,10 лв., 3 – 12 007 по 5,30 лв. ДЖАКПОТ: 3 957 954,56 лв.

„6 от 42": Числа – 4, 9, 23, 26, 31, 39. Печалби: 6 – няма, 5 – 8 по 2036,60 лв., 4 – 421 по     38,70 лв., 3 – 6050 по 3,90 лв. ДЖАКПОТ: 293 297,77 лв.

„5 от 35“: I теглене: 3, 9, 19, 24, 33. Печалби: 5 – 14 по 2121,20 лв., 4 – 681 по 56,90 лв., 3 – 13 089 по 4,60 лв. II теглене: 6, 17, 19, 30, 35. Печалби: 5 – 1 по 29 696,60 лв., 4 – 332 по 116,70 лв., 3 – 9852 по 6,20 лв.

„Тото джокер“: Позиции – 4, 8, 9. Числа – 2, 9, 9. Печалби: 3 – 4 по 11 784,00 лв., 2 – 2025 по 23,30 лв.

„Зодиак“: Числа – 7, 14, 22, 40, 48. Зодия 1 – Овен. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 -     5 по 500,00 лв., 3+1 – 17 по 100,00 лв., 3 – 215 по 10,00 лв., 2+1 – 272 по 5,00 лв., 1+1 – 1623 по 1,50 лв., 2 – 3416 по 0,80 лв.,   1 – 2796 по 1,00 лв.

„Рожден ден“: Година 2, месец 9, дата 17, ден 1. Печалби: I група – няма, II група – 1 по 570,40 лв., III група – 1 по 456,30 лв., IV група – няма, V група – 3 по 95,10 лв., VI група - 8 по 28,50 лв., VII група – 11 по 25,90 лв., VIII група – 7 по 32,60 лв., IX група – 69 по 5,00 лв., X група – 84 по 4,80 лв., XI група – 106 по 4,30 лв., XII група – 231 по 2,50 лв., XIII група – 595 по 2,00 лв., XIV група – 1650 по 1,20 лв., XV група - 2633 по 1,20 лв. ДЖАКПОТ: 23 683,20 лв.