0

Б ългарска федерация лека атлетика проведе днес отчетното си общо събрание за 2021 г. То се състоя в хотел „Панорама“ в Трявна. Събранието прие финансовия отчет и доклад за дейността на БФЛА за 2021 г. и проектобюджета за 2023-а г, който е 2 700 000 лв. 

След изчерпване на дневния ред делегатите се изказаха по различни проблеми за оптимизация на състезанията.

Президентът на Българска федерация лека атлетика Добромир Карамаринов връчи почетни плакети на Силвия Кръстева – кмет на община Трявна и Васил Донев – президент на "СКЛА Хаммер-ХВ-Трявна" за заслуги към развитието на българската атлетика.

Трявна е един от градовете с нова атлетическа писта и домакинства атлетически спортни лагери на клубове от цялата страна.