0

Д еца заработват като сервитьори и продавачи през лятото. Това показа проверка на „Телеграф“.

Средно по 300 непълнолетни на месец искат разрешение да се трудят, но по време на ваканцията броят им драстично се увеличава. За първите 4 месеца на тази година Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ е издала 1192 бр. разрешения за работа на непълнолетни лица. Най-често такива се подават от тийнейджъри на възраст между 16 и 18 г. Значително по-малко са случаите на работещи 14- и 15-годишни.

Сезонно

Работодателите наемат непълнолетни лица за работа в хотелиерство, ресторантьорство и търговия, обясниха от инспекцията. Те са категорични, че пазарът на труда за младежи се раздвижва традиционно през юни, когато се активизира и търсенето на непълнолетни служители за сезонна работа. Всяка година се отчита ръст на желаещите да получат разрешение. Данните за 2021 г. сочат, че издадените разрешения за първите пет месеца на годината са с над 50% повече спрямо същия период на 2020 г. Рекорд пък е бил поставен в годината преди пандемията, когато за 12 месеца са издадени 9400 разрешения.

Инспекцията по труда във Варна също отчита голям интерес за работа на деца през лятото. Издадените разрешения най-често са за сервитьори, помощник-сервитьори, пикола, кухненски и търговски работници в хотелите и заведенията. Много от младежите предпочитат и заетост като продавачи на сладолед и различни други стоки на малки сергийки в комплексите.

Практика

Практиката показва, че след изменението в Кодекса на труда преди няколко години тийнейджърите на възраст между 16 и 18 г. са по-предпочитани от работодателите, защото имат право да се трудят до 22,00 ч., и то срещу по-скромно заплащане. Ако работният им ден е повече от 4,5 часа, трябва да им се осигури почивка от най-малко 30 минути. За да няма злоупотреба и експлоатация на детски труд, Дирекция „Инспекция по труда“ във Варна прави всяко лято нощни проверки по спазване на трудовото законодателство (виж карето).

Бум на исканията на бизнеса за наемане на работа на непълнолетни младежи отчитат и в Благоевградска област. Почти всички заявления идват от сферата на туризма. „Интересът към наемането на непълнолетни лица на възраст от 16 до 18 години е изключително голям. В последните две седмици всеки ден получаваме средно между 5 и 8 искания от работодатели. Понякога идват и родители, но те не могат да са инициатори на тази дейност. Нужно е работодателите да подадат искания”, заяви вр.и.д. на Дирекция „Инспекция по труда - Благоевград” Екатерина Портокалска.

Обяви

Наша проверка в сайтовете за обяви за работа показа, че и в момента се търсят младежи за различни позиции. Предлаганото възнаграждение за учениците е по-ниско, но повечето оферти обещават бонуси и предлагат допълнителни стимули. Така например хотел в Обзор търси да назначи касиер в обменно бюро. В описанието се посочва, че позицията е подходяща и за ученици. Осигурява се безплатна квартира, а предлаганото възнаграждение е 1300 лв. нето. В Бургас пък търсят продавач-консултант в магазин за сувенири. Заплащането е между 1200 и 1400 лв. нето, като се осигуряват и ваучери за храна. Ресторант в Несебър също предлага позиция за учещи като помощници в кухня за 1200 лв. нето. Освен безплатно настаняване се предлага и поемане на разходи за транспорт. Сред останалите обяви, в които се допуска кандидатите да са ученици, са бармани за фреш бар, касиери, сервитьори, пикола. Най-ниско е заплащането, което се предлага за промоутъри - между 400 и 500 лв., но при четиричасов работен ден.

Шумен дебне за експлоатация

Шумен е една от пилотните общини, в които е работено по проект за превенция и премахване на детския труд. Установено е, че в областта децата са използвани основно за работа в селското стопанство при отглеждането на животни. „Това са деца от бедни семейства, в които родителите са без работа”, обясниха от Комплекса за социални услуги за деца и семейства. В града децата са принуждавани да просят или да събират желязо от кофите за боклук. Тези, които търсят работници пък, също предпочитат децата, защото им плащат по-малко. 49 непълнолетни в общината са изведени от тежки форми на труд, а с около 60 в риск е работено с цел превенция. „Всички деца, до които успяхме да стигнем и които бяха идентифицирани като експлоатирани, бяха подпомогнати не само със социални услуги, но и материално. Закупени им бяха дрехи и учебници и са върнати в училище, където са били под наблюдение. Наред с всички институции много активно са се включили и училищата в Шумен. Те са преминали обучение по наблюдение на учениците в училище и по този начин по-лесно идентифицират работещите деца и ги насочват към отделите за закрила“, обясниха още от комплекса.

Не трябва да е шумно и тежко

Разрешението за работа на деца се издава в срок до 7 дни. По закон непълнолетните не могат да полагат тежък физически труд, нощен и извънреден труд, както и да управляват съоръжения с висока опасност, да извършват работа, свързана с въздействие на физични, химични и биологични агенти. Освен това не могат да се трудят, ако на работното им място е много шумно, както и при много високи или ниски температури. Работният ден за тийнейджъри между 16 и 18 г. е до осемчасов, за което следва да получават минимум минималната работна заплата. Работещите деца имат право и на удължен платен годишен отпуск от 26 дни. Не могат да бъдат наемани млади хора на възраст под 15 години, освен за културни, художествени, спортни или рекламни дейности, ако е издадено предварително разрешение от компетентния орган. В тези случаи е позволено те да започват работа не по-рано от 8 сутринта и да приключват до 18,00 вечерта. За всеки период от 24 часа трябва да е гарантиран минимален период на почивка от 14 последователни часа и най-малко 2 дни почивка на всеки 7-дневен период. Могат да се наемат деца между 14 и 15 г. като част от схема за работа или обучение или схема за придобиване на опит.

По темата работиха: Сияна Севова, Добромир Радушев, Владимир Симеонов