0

В нимателно следя настроението на българите по отношение членството на страната ни в еврозоната, а така също и отношението им спрямо   дигиталното евро.

По първата тема нещата са ясни – нацията е тотално разделена поради пропуснатото време от страна на отговорните държавни органи да започнат навременна разяснителна кампания на достъпен език за хората, което отприщи невиждан псевдо патриотичен ентусиазъм против такова присъединяване. При втората тема обаче, съм учуден колко млади хора, предимно с интереси в крипто индустрията, които са обладани от странни мисли и по-точно как „някой иска да ги подчини и контролира“. Това ще го обясня по-късно.

Практиката показва, че при всяко нововъведение хората преминават през следните фази (синтезирани в учебниците по корпоративно управление):

1. Пълно отричане на новото – изразява се в масов негативизъм, най-вече породен от страха от промяната и липса на достатъчна информираност.

2. Гняв – представлява естествено развитие на фаза едно, което води до емоционални ексцесии.

3. Битка (пазарлък)  по отношение на промените и опити за запазване на стария модел.

4.  Постепенно приемане на идеята за промяна.

5. Новото нормално.

Според мен, всеки непреднамерен човек лесно ще може да прецени в коя фаза се намираме и по отношение на членството ни в еврозоната, и по отношение на дигиталното евро.

Глобалната икономика се дигитализира, по-точно е да се каже, че всичко около нас ще се дигитализира. За по-възрастното поколение  знам, че този процес е твърде болезнен, но за съжаление трябва и да добавя, че е еднопосочен. С риск да изпадна в елементаризъм, ще им дам следния пример – дали хората преди два века са вярвали, че можеш да си говориш с някого, намиращ се на стотици километри разстояние? И тогава това е било немислимо, нали?

Дигитализацията е форма на проявление на всеки един актив в онлайн среда ( да кажем в интернет, но и не само).

В брой

Абсолютно по същия начин са нещата и по отношение на дигиталното евро – може да бъде  прието  като дигитална форма на еврото в брой. Изрично подчертавам – в брой, а не еврото по сметката ви.

Според проучване на Bank of England  и Deutsche Bundesbank за успехът на дигиталните валути на централните банки от най-съществено значение ще бъде пълната гаранция за поверителност и анонимност при тяхното използване от страна на крайните потребители. Европейската централна банка няма да  има под каквато и да е  форма, при трансакция с дигитално евро, информация както за платеца, така и за търговеца, и в този смисъл няма да може да съхранява и дистрибутира подобна информация.  Това трябва да се знае категорично от всеки. Също така е важно да се отбележи, че то може да се използва и без наличието на онлайн връзка между две устройства при дадена трансакция. Разплащанията с дигитално евро са директни и без посредник. Няма да се начисляват каквито и да е  такси и комисионни. Навсякъде където се приемат  дебитни и кредитни карти в държави членки  на еврозоната ще може да се разплаща и с дигитално евро.

Друга важна характеристика е, че с дигитално евро могат да се разплащат и хора без банкова сметка. Единственото условие е те да имат дигитален портфейл (всеки може да си регистрира подобен в рамките на няколко минути).

Активи

С въвеждането на дигиталното евро Европа се очертава като безспорен световен лидер в областта на платежните системи и дигитализацията на активи. Сравненията с дигиталния юан, както се опитват да правят някои родни експерти,  са абсолютно безпочвени и фундаментално погрешни и целят единствено нездравословни внушения. Да, дигиталният юан е форма на контрол от страна на надзорните органи в Китай. Неговото създаване от самото начало цели единствено и само да обслужва системата на „социалният скоринг“, която се прилага спрямо  всеки  пълнолетен китаец,  и да -  това е система за пълен контрол, която няма абсолютно нищо общо с целите фиксирани от въвеждането на  дигиталното евро.

Към настоящият момент в Европа няма нито един глобално значим технологичен проект в областта на финансите. С въвеждането на дигиталното евро тази ситуация рязко ще се промени.

Знае се, че в самото начало ще бъдат въведени и лимити по отношение максималния размер на дигитално евро от страна на всеки притежател, но не трябва да има и никакво съмнение, че с течение на времето тези лимити ще се увеличават. Амбициите на Европейската централна банка е дигиталното евро да прерасне в глобален проект на даден етап . Дигиталното евро ще може да бъде използвано и в европейски държави, които все още не са членове на еврозоната.

Присъединявайки се към еврозоната, надяваме се най-късно до две години, ще трябва България ще трябва да въведе и дигиталното евро. Повярвайте ми, че няма друг проект, който ще активира толкова скоростно  пълното  дигитално държавно управление.

Имаме нужда точно от такъв тип  проекти, които рязко повишават възможността за създаването на много по-висока добавена стойност и имат  догонващ ефект по отношение на доходите и стандарта ни на живот.

*Анализът е написан специално за "Телеграф"!