0

Б лагодарение на умна държавна политика и подкрепа за последните 10 години Франция се превърна в шампиона на Европа по биологично производство. 60 483 ферми стопанисват общо 2,8 млн. ха земеделска земя, сертифицирана за биологично производство. 28 547 преработватели, търговци и ресторанти допринасят биопродуктите да влязат в домовете на хората. 12 милиарда евро е годишният оборот от биохраните във Франция, коментира Стоилко Апостолов, шеф на „Биоселена“, след като миналата седмица се срещна с институциите, които управляват биологичното производство във Франция и полагат усилия биохраните да стигат до трапезата на французите. Статистиката е удивителна, тъй като биопродукти се продават в 18 000 супермаркета, 3086 специализирани магазина, 26 300 ферми и 80 000 малки магазинчета и занаятчии.

Ресторанти

Допълнително 170 000 ресторанта и 80 000 обществени кухни (в училища, институции и предприятия) купуват биологични продукти. Контролът по цялата верига е делегиран от държавата на 10 сертифициращи фирми, като една от тях (Екосерт) контролира по-голямата част от операторите.

Основна роля в целия процес има Националният институт за произход и качество на Франция (INAO). Институтът има централен офис в Париж и 8 регионални офиса. Отговаря за националното законодателство (наредби, заповеди, стандарти, каталог с несъответствия и санкции), одобрява и контролира работата на сертифициращите фирми, издава дерогации. Организира заседанията на Национален комитет за биологично производство с повече от 60 участници от всички сектори, 3 заседания годишно. Консултира и кани над 200 експерти в повече от 50 срещи годишно, които са разпределени в 5 комисии. Цялата работа се върши от 20 човека, разпределени в централата и в 8-те регионални офиса.

Агенция

Втората институция, която има важна роля, e биологичната агенция (Agence BIO), която вече е на 25 години. Агенцията е публично-частно партньорство, в което участват 2 министерства (земеделското и екологичното) и няколко организации на производители, продуктови съюзи, асоциации. Освен с експертиза асоциациите плащат и членски внос, например всяка от 7-те биоасоциации плаща по 12 000 евро годишен членски внос, а някои от от продуктовите съюзи по 60 000 евро. Разбира се, големият бюджет се осигурява от държавата. Какво прави Агенция БИО? На първо място събира и публикува информация и анализи - за сертифицирани ферми, преработватели, площи, продукти, продажби, обороти, внос, износ. Поддържа публична база данни с всички сертифицирани оператори. Както и публична карта на Франция с всички биосертифицирани парцели. Втората важна задача на агенцията е комуникацията - подготвя рекламна и комуникационна кампания, публикува печатни материали, видеа и наръчници.

Реклама

За първи път имат бюджет за реклама от 15 млн. евро. Третата важна функция е финансиране на проекти за преработка и предлагане на биопродукти. Условията са в проектите да участват възможно най-голям брой партньори, включващи производителите на суровините, преработка и дистрибуция. За последните 10 години са финансирани проекти за общо над 100 млн. евро. Целият персонал на Агенция БИО е 25 човека, върху които пада отговорността да изпълнят националната цел на Франция - 18% от земята да бъде биосертифицирана до 2027 година и 20% от продуктите, използвани в общественото хранене да бъдат био.

От всички продадени биохрани във Франция 83% са френско производство. При виното и спиртните напитки и млякото и млечните продукти местното производство е 99%, при месото - 95%, при зеленчуците - 83%.

10 млрд. евро е годишният оборот

Държавата определя правилата на мегатържището Ранжис

Най-голямата борса за свежи храни в света - RUNGIS (Ранжис) се намира в Париж. Тя е открита официално през 1969 г. и в момента е най-голямото тържище в света за пресни храни. На площ колкото Монако (2340 дка) в борсата работят 1226 предприятия с 13000 служители. Има собствени улици с имена и номера на палатите. Годишният оборот е 10,3 млрд. евро. 65% от стоките, които се търгуват на борсата, стигат до магазини, ресторанти и столове в парижкия регион.

Съветват

За разлика от други подобни места по света борсата е публично-частно партньорство - собственик на имотите е държавата, която определя правилата и отдава на концесия управлението на борсата. От 1969 досега концесионер на борсата е дружеството SEMMARIS. Освен управлението на всички процеси на борсата дружеството в последните години е специализирано в износ на ноу-хау по целия свят. Имат проекти в 70 държави, където съветват правителства и местни власти как да се изградят и управляват подобни борси. Като се набляга много на защитата на местните производители, качеството на продуктите и политиките за хранителен суверенитет, местни доставки. За разлика от частните борси и тържища, при които цената и печалбата са основната движеща сила. Alexis Favre от ръководството на концесионера заяви, че са готови за съдействие и помощ за разработване на подобни проекти и в България. Посетихме и специализираната биопалата. Най-голям склад има една от големите специализирани компании в търговията с биоплодове и зеленчуци - Про Натура. Работят изключително с френски производители от цялата страна. Дори и цитрусовите плодове идват от отвъдморските територии на Франция.

Стари

Качество, свежест, сезонност и разнообразие са ключови думи. През сезона продават 70 сорта домати, включително и стари, забравени сортове като зеления домат на снимката. Стремят се да планират доставките една година напред, по възможност и цените. Клиентите им са магазини, ресторанти, училищни столове в регион Париж. През летните месеци, когато производството на полето е най-изобилно, а в Париж населението намалява драстично, пренасочват доставките към собствени бази по Лазурния бряг.