Vivacom е партньор на дигиталната услуга Cashio, предлагаща гъвкави схеми за онлайн кредити с бързо одобрение. Сред предимствата на платформата са възможностите за избор на предпочитан начин за плащане на вноските, като потребителите сами определят датата, на която погасяват, съобразно месечното им възнаграждение или друг регулярен доход, който получават. Така те могат да вземат потребителски кредит до 10 000 лв. със срок от 3 до 36 месеца и директен превод по избрана от тях платежна сметка.

Чрез партньорството с Cashio Vivacom дава на потребителите още една възможност да ползват дигитални услуги – онлайн предоставяне на кредит – бързо, сигурно и персонализирано.

Платформата Cashio е  интуитивна и насочва потребителя към най-добрия вариант за получаване и погасяване на  кредит. Със схемата cashioFIX дължимата сума е разпределена на равни вноски за целия период, cashioWAVE позволява всеки месец да се плаща минимална сума за револвиране и същевременно предлага възможност за многократно усвояване на допълнителни суми през целия период на договора, а cashioUNI е предназначен за обединяване на задължения към небанкови финансови институции, като потребителите имат удобството да заплащат само една, по-ниска месечна вноска.

Платформата Cashio е достъпна за всички през сайта на Vivacom, секция Финансови услуги на адрес: https://vivacom.bg/cashio.