0

С редно по 7 бона теглят студентите, за да могат да покрият разходите си за обучение.

Това показва анализът на резултатите от прилагането на програмата за кредитиране на студенти и докторанти към доклада за определяне на размера на държавната гаранция за следващата година. Още от септември 2010 г. студенти и докторанти имат възможност да теглят кредит за обучението си, чийто гарант е държавата. Оттогава до края на април тази година 21 956 обучаващи са решили да се възползват от това.

Размер

Техните заеми са в общ размер на 156 120 086,17 лв. Броят на отпуснатите кредити обаче устойчиво намалява. Докато в първите 5 години мераклиите да теглят заем са били над 2400, то от 2017 г. насам те са под 800. Миналата година едва 415 студенти и докторанти са изтеглили заем, а от началото на тази броят им е едва 80. Една от основните причини за отлива на желаещи е лихвата от 7%. Затова и от Националното представителство на студентските съвети искат тя да бъде редуцирана.

Длъжници

Като гарант на студентите и докторантите държавата погасява кредитите им, ако някой от тях спре да плаща задълженията си. Общо 1359 заема са предсрочно изискуеми от банките. Така заради активираната гаранция държавата е платила близо 7 031 785,05 лв. В тези случаи тя има правото да получи от младежите всичко платено от хазната заедно с лихвата. Вземанията се събират от Националната агенция за приходите. От 2010 г. до април тази година обаче НАП е събрала от длъжниците малко над 2 млн. В тях влизат главници, лихви и съдебни разноски. Държавата е опростила и дългове на студенти и докторанти в размер на 2 110 804,51 лв. Това се случва при раждане/осиновяване на второ или следващо дете, при настъпване на смърт на кредитополучателя или при настъпване на трайна неработоспособност. В тези случаи държавата няма да си търси парите. Опростените кредити са общо 284, от които 226 след раждане или осиновяване.