0

О бщинският съвет в Пловдив взе решение да отпусне 32 719 745 лева с ДДС за довършването на стадион „Христо Ботев“ и стадион „Локомотив“. С 46 гласа „за“, 1 „против“ и без въздържали се общинските съветници приеха предложението средствата да бъдат осигурени за двете спортни съоръжения.

Парите ще бъдат отпуснати от общинския бюджет и ще бъдат разпределени в три бюджетни години. За тази година и двата клуба ще получат по малко над 5 милиона лева. 

Освен това, беше взето решение да бъдат съставени комисии, които да следят за качеството на строителството и изразходването на средствата за двата стадиона.

Преди сесията привърженици и на двата елитни пловдивския клуба Ботев и Локомотив се събраха пред сградата на Общинския съвет в града, за да заявят исканията си за допълнително финансиране на двата клубни стадиона. 

Множество полицаи се грижиха за опазването на обществения ред и до напрежение между феновете не се стигна. По шестима представители от привържениците на Ботев и Локомотив бяха допуснати до залата, за да присъстват на сесията. 

Председателят на Сдружение „ПФК Ботев“ Борис Гиздаков и Емил Геранов в качеството си на представител на Клуба на привържениците на Локомотив взеха думата и отправиха апел за довършването на стадионите.
По време на обсъждането на точката за допълнително отпускане на средства за двата стадиона общинските съветници се обединиха около мнението, че съоръженията трябва да бъдат довършени и това е в интерес на град Пловдив, като предложиха кметът Здравко Димитров да отправи ново запитване към Министерството на младежта и спорта за отпускане на средства и от държавата за двата стадиона. 

"Стадионите ще бъдат довършени, но няма да бъде лесно на общината. Ще търсим финансиране и от държавата. Сумата обаче няма да може да стигне за цялостното довършване на двата стадиона. Може би средствата ще бъдат достатъчни за стадион "Локомотив", но за стадион "Христо Ботев" със сигурност ще трябват още пари", коментира Здравко Димитров.

Както е известно, първоначално Димитров заяви, че ще внесе предложение за отпускане на 22,5 милиона лева само за стадион "Христо Ботев", но след това кметът оттегли предложението и общинските съветници гласуваха за равно финансиране на "Колежа" и "Лаута". 

Източник: БТА