0

„6 от 49“: Числа – 6, 14, 15, 31, 42, 45. Печалби: 6 – няма, 5 – 14 по 4239,70 лв., 4 – 646 по 101,60 лв., 3 – 13317 по 8,00 лв. ДЖАКПОТ: 9 197 635,79 лв.

„6 от 42“: Числа -  2, 10, 13, 19, 26, 31. Печалби: 6 – няма, 5 – 19 по 1055,30 лв., 4 – 633 по 31,70 лв., 3 – 7823 по 3,70 лв.

„5 от 35“: I теглене:  3, 12, 14, 16, 23. Печалби: 5 – 5 по 7098,30 лв., 4 – 362 по 127,90 лв., 3 – 10 307 по 7,00 лв. II теглене: 12, 17, 26, 31, 35. Печалби: 5 – 4 по 8872,90 лв., 4 – 434 по 106,70 лв., 3 – 10 301 по 7,00 лв.

„Тото джокер“: Позиции -  2, 3, 6; цифри -  3, 8, 6. Печалби: 3 – 1 по 66 618,20 лв., 2 – 1079 по 61,70 лв.

„Зодиак“: Числа -  5, 14, 27, 38, 41; зодия 1 – Овен. Печалби: 5+1 – няма,
5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 7 по 500,00 лв., 3+1 – 33 по 100,00 лв., 3 – 348 по 10,00 лв., 2+1 – 292 по 5,00 лв., 1+1 – 1677 по 1,50 лв., 2 – 4522 по 0,80 лв., 1 – 2855 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“: Година 35, месец 12, дата 7, ден 2. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група – 1 по 547,40 лв., IV група – 3 по 114,00 лв., V група – 4 по 85,50 лв., VI група – 9 по 30,40 лв., VII група - 9 по 38,00 лв., VIII група – 15 по 18,30 лв., IX група – 52 по 7,90 лв., X група – 109 по 4,40 лв., XI група – 126 по 4,30 лв., XII група – 265 по 2,60 лв., XIII група – 699 по 2,10 лв., XIV група – 1796 по 1,30 лв., XV група – 3260 по 1,20 лв. ДЖАКПОТ: 38 871,57 лв.