0

П резидентът на Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) Неделчо Колев е изпратил сигнал до Министерството на младежта и спорта, до Министерството на образованието и науката, както и до Прокуратурата по повод "престъпни действия, нанасящи пряка вреда на държавния бюджет". Сигналът е с изходящ номер 29 и с дата 27-и януари (петък) и е подкрепен с подписа на президента на БФВТ, печата, както и с доказателствен материал.

В писмото на Неделчо Колев, изпратено до трите институции се казва, че са установили подписване на договори от името на Федерацията, които той лично не е оторизирал и не е слагал подписа си.

"По силата на въпросните договори, страни по тях – спортни училища, заявяват финансиране от държавния бюджет за общообразователна, спортна и професионална подготовка", се казва в изпратеното от Неделчо Колев становище.

Като пример е предоставено копие от договор от 12-и септември 2022-а година, в който страни са Спортното училище в Русе, Спортен клуб по тежка атлетика Русе и федерацията. Колев е сериозно озадачен, че като представляващ БФ по вдигане на тежести е посочен Ариф Маджид, който не е вписан в партидата на сдружението в Търговския регистър при Агенцията по вписване. А от името на БФВТ подписът е доложен от Димитър Димитров като генерален секретар. Неделчо Колев посочва, че въпросният човек не изпълнява такава длъжност, а е ръководител на Научно-техническата лаборатория.

Вторият пример е копие от договор от 1-и септември 2022-а година със страни по него Спортно училище "Васил Левски" (Пловдив), СКВТ Марица (Пловдив) и българската федерация. Там подписът би трябвало да е на Неделчо Колев, но в сигнала се казва, че това не е така и има фалшификация.

"Изложеното води до обосновани съмнения, че без мое знание като законен представител на Сдружението, се съставят документи с невярно съдържание веднъж, и втори път – с това деяние се цели неправомерно усвояване на средства от държавния бюджет. Моля за спешна реакция по изложеното, като за допълнителна информация оставам на разположение", се казва в сигналът, подписан от Неделчо Колев.