0

А двокатът на ЦСКА Станислав Трендафилов коментира пред вестник „Мач Телеграф“ актуални теми, свързани с издигането на нов стадион „Българска армия“.

„Подписа се меморандума, а към него в приложение е устава на новото дружество. Той е съгласуван. Това ще рече, че всички основни положения в дейността и търговската и правният институт на новото дружество са уредени, съгласувани и подписани. Следващата ни стъпка е подаване на документите в търговският регистър и вписване на дружеството от една страна. От друга, по отношение на самият проект, държавата се съгласява, че ние си изпълняваме поетите ангажименти.

В меморандума са разписали конкретни задължения за цялостно съдействие, защото към момента реално ние проектираме върху имот, който е чужд. Ние сме наематели по смисъла на закона за устройство на територията, а възложител се явява „Сердика спортни имоти“ като собственик. Тоест те се задължават за пълно съдействие във връзка с проектирането, което е във финална фаза. Буквално се работи по детайлите, за да може проектът да бъде изгладен изцяло и да може да бъде входиран за съгласуване. Ако новото дружество не е готово и не е вписано в търговският регистър, а проектът е готов, държавата е поела ангажимент, че ще съдейства за съответното му входиране за съгласуване пред главният архитект“, заяви той.

„Надяваме се до лятото да е възможно да се започнат ремонтни дейности на „Българска армия“. Все пак това са процедури, които зависят от това дали веднага ще бъде одобрен този проект. Дали ще се наложи да се допълва, да се изменя. Това зависи от становището на главният архитект на София. Ако проектите веднага се приемат и веднага следва следващият, защото това са фази на идеен проект, технически проект и работен проект - мисля, че през лятото бихме могли да започнем работа по стадиона", добави адвокат Трендафилов пред "Мач Телеграф".

"Не мога да се ангажирам със срок, защото това са много процедури, които зависят от много фактори. Ние работим сериозно с международни специалисти. Надявам се, че в поставените срокове това ще се случи“, продължи той. „Ние надхвърляме изискванията за идеен проект в България. Нашите партньори работят по този начин. Проектът, който ние изготвяме, е много по-подробен, отколкото всъщност се изисква за одобрение.

Представили сме концепцията за проекта включително с визуализации на обекта. Каква е идеята му и как ще се впише в парка, защото това е изключително важен въпрос за нас. Обяснили сме, че връщаме 10 000 кв. м. на парка. Тоест ще се впише изцяло в парковата среда. Във важните неща сме представили абсолютно всичко на държавата и да имаме съгласие, че това е пътят и България има нужда от едно подобно съоръжение. Не само, защото е на ЦСКА, най-титулуваният клуб и най-титулуваната спортна марка в страната, а просто, защото не може да сме единствената държава в Европа и Балканите, която да няма подобен стадион.

Министерството, в присъствието на министър Лечева и цялото ръководство на „Сердика спортни имоти“, е поело задължение да съдейства, за да можем да движим процедурата. А тя изисква действие и от двете страни. Ние дори и да имаме готов проект, ако нямаме съдействието на държавата, той да бъде входиран, то не би могло да се случи това нещо, което пък е предпоставка той да бъде одобрен и да започне да се реализира“, заяви Трендафилов.